Vergoedingen

 

  • Op de jaarlijkse belastingaangifte kunnen de trainingen als aftrekpost opgevoerd worden in het kader van scholingskosten, als investering in carrière en loopbaanontwikkeling. Ook kunnen de trainingen als aftrekpost opgevoerd worden bij de bijzondere ziektekosten. 

  • Informeer bij je werkgever of de trainingen vergoed kunnen worden in het kader van preventief ziekteverzuim, herstel van ziekte of om optimaal te kunnen presteren.
  • Uitkeringsgerechtigden kunnen bij hun uitkeringsinstantie informeren naar financiële mogelijkheden t.b.v. herstel en re-integratie. Zo kan er bijvoorbeeld een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) afgesloten worden. Met het beschikbare budget kunnen de Neurofeedback en Biofeedback trainingen geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden.
    Voor meer informatie zie: www.uwv.nl 

    Raadpleeg in alle gevallen uw belastingadviseur of de belastingdienst, dit omdat bovenstaande geen garantie geeft tot daadwerkelijke vergoeding of teruggave. Vooral omdat elk jaar aftrekmogelijkheden wijzigen. Belastingtelefoon: 0800-0543