NLP (Neuro Linquistisch Programmeren)

 

NLP is een effectieve en praktische methode om mensen te coachen. Zowel persoonlijk als ook op maatschappelijk gebied. Het gaat over doelen stellen en hulpbronnen aanboren om je doel te bereiken. Ieder mens heeft hulpbronnen tot verandering in zich. 

 

Op maatschappelijk gebied worden NLP technieken succesvol toegepast bij coaching binnen bedrijven. Bijvoorbeeld bij conflicthantering, re-integratie en/of loopbaanbegeleiding. Of wanneer je vast bent gelopen in je maatschappelijke leven en nieuwe uitdagingen aan wilt gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. effectieve communicatie, teamspirit, zelfontwikkeling, ontwikkeling van visie op lange en middellange termijn en projectmatig werken.  Er wordt veel aandacht besteed aan bewustwording en ontwikkeling van kwaliteiten en vaardigheden.

 

NLP bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de innerlijke beleving van de mens. Wat zeggen we in bepaalde situaties tegen onszelf, en wat zien, horen, ruiken en proeven we. Als we met verschillende mensen in een zelfde situatie zitten, beleven en ervaren we deze situatie allemaal op onze eigen manier. Daar zijn voor elk individu patronen in te vinden, die telkens herhaald worden en tot hetzelfde resultaat leiden. Met andere woorden, als we doen wat we altijd doen, krijgen we wat we altijd al kregen. Onze subjectieve ervaring is dus gebaseerd op een combinatie van zintuiglijke elementen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Treedt er een verandering op in een van deze elementen, dan leidt dat ook tot verandering in de andere elementen en dus in gedrag en beleving.

Zo is het mogelijk om met NLP technieken verandering te brengen in een bepaalde situatie of staat waar je steeds weer in vastloopt. Bijvoorbeeld een impasse, een belemmerende toestand, blokkades, innerlijk conflict, dwangmatige gevoelens, onbegrepen emoties, onbegrepen gedrag, ontbrekende vaardigheden, relationele problemen, overweldigende emoties, trauma’s, enz. Door het aanboren van je eigen hulpbronnen is het mogelijk om nieuw en ander gedrag aan te leren en tegelijkertijd te ervaren (zien, horen, voelen, proeven en ruiken), wat de uitwerking zal zijn. Staat er dan nog iets anders in de weg? Dan gaan we vervolgens ook dat probleem te lijf. Net zo lang tot er niets meer in de weg staat en jij het nieuwe en gewenste gedrag kunt toepassen.

Je leert associëren om te beleven maar ook dissociëren om afstand te nemen of te verwerken. Ook leer je om gewenste menselijke vermogens in kaart te brengen met als doel deze eigen te maken en over te dragen aan anderen. En natuurlijk leer je om effectief en doelgericht te communiceren, zodat er geen interpretaties of aannames mogelijk zijn, met als gevolg miscommunicatie.