RET (Rationeel Emotieve Therapie)

 

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. 

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de 4 G's. De G van gebeurtenis, de G van gedachten, de G van gevoel en de G van gedrag. 

De kern van de RET komt erop neer dat niet de gebeurtenis de oorzaak is van het nare gevoel, maar de gedachten die je over de gebeurtenis hebt. Het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt  maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt.  

Door oefening kunnen de gedachten over de gebeurtenis worden veranderd. Dit kan op zo'n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie aansluiten. Een gevolg hiervan is dat het gevoel dat bij de nieuwe gedachte hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden hierdoor minder frequent en kunnen vaker vermeden worden. Naar aanleiding van een positiever gevoel, veranderd het gedrag mee op een positieve manier. 

Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.